Dorotea kommun - folkmängd, invandrare, skatt och valresultat

Hur många bor i Dorotea kommun? Hur många invånare har svensk respektive invandrarbakgrund? Vilken skatt betalar man, och hur röstar man i riksdagsvalet och kommunalvalet?


  Folkmängd

  Det bor 2 459 personer i Dorotea kommun, varav 1 307 är män och 1 152 är kvinnor, enligt SCB:s senaste statistik.

  Ålderfördelning år 2021 (%)

  2021

  Nationell bakgrund

  Det bor 2 245 personer med svensk bakgrund och 214 personer med invandrarbakgrund i Dorotea kommun. Det vill säga 8.7% har en invandrarbakgrund.

  Nationell bakgrund historiskt, år för år

  Hur mycket har andelen personer med svensk respektive invandrarbakgrund varierat över åren i Dorotea kommun?

  SCB definierar invandrarbakgrund som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

  Med svensk bakgrund menas inrikes född med åtminstone en inrikes född förälder.


  Valresultat

  I riksdagsvalet 2022 röstade Dorotea kommun fram Socialdemokraterna som största parti med 42.1% av rösterna. Sverigedemokraterna blev näst största parti och fick 23% av rösterna. Följt av Vänsterpartiet med 8.6%.

  Dorotea valresultat 2022 Socialdemokraterna

  42.1%

  (-1.7%)

  Dorotea valresultat 2022 Sverigedemokraterna

  23%

  (+10.7%)

  Dorotea valresultat 2022 Vänsterpartiet

  8.6%

  (-2.0%)

  Riksdagsvalet

  2022

  Så här röstade Dorotea kommun i riksdagsvalet 2022

  Kommunalvalet

  2022

  Så här röstade Dorotea kommun i kommunalvalet 2022


  Skatt

  35,15%

  Plats 290 av 290

  Dorotea kommun har en skattesats på 35,15% år 2023, vilket är högst i hela landet - alltså plats 290 av alla 290 kommuner rangordnade efter lägst skatt.

  Lägst skatt av alla harÖsteråker kommun