Österåker kommun - folkmängd, invandrare, skatt och valresultat

Hur många bor i Österåker kommun? Hur många invånare har svensk respektive invandrarbakgrund? Vilken skatt betalar man, och hur röstar man i riksdagsvalet och kommunalvalet?


  Folkmängd

  Det bor 48 234 personer i Österåker kommun, varav 24 453 är män och 23 781 är kvinnor, enligt SCB:s senaste statistik.

  Ålderfördelning år 2021 (%)

  2021

  Nationell bakgrund

  Det bor 37 488 personer med svensk bakgrund och 10 746 personer med invandrarbakgrund i Österåker kommun. Det vill säga 22.3% har en invandrarbakgrund.

  Nationell bakgrund historiskt, år för år

  Hur mycket har andelen personer med svensk respektive invandrarbakgrund varierat över åren i Österåker kommun?

  SCB definierar invandrarbakgrund som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

  Med svensk bakgrund menas inrikes född med åtminstone en inrikes född förälder.


  Valresultat

  I riksdagsvalet 2022 röstade Österåker kommun fram Moderaterna som största parti med 27.5% av rösterna. Socialdemokraterna blev näst största parti och fick 24.9% av rösterna. Följt av Sverigedemokraterna med 19.4%.

  Österåker valresultat 2022 Moderaterna

  27.5%

  (-2.2%)

  Österåker valresultat 2022 Socialdemokraterna

  24.9%

  (+5.2%)

  Österåker valresultat 2022 Sverigedemokraterna

  19.4%

  (+3.3%)

  Riksdagsvalet

  2022

  Så här röstade Österåker kommun i riksdagsvalet 2022

  Kommunalvalet

  2022

  Så här röstade Österåker kommun i kommunalvalet 2022


  Skatt

  28,98%

  Plats 1 av 290

  Österåker kommun har en skattesats på 28,98% år 2023, vilket är lägst i hela landet - alltså plats 1 av alla 290 kommuner rangordnade efter lägst skatt.

  Högst skatt av alla harDorotea kommun