Södertälje kommun - folkmängd, invandrare, skatt och valresultat

Hur många bor i Södertälje kommun? Hur många invånare har svensk respektive invandrarbakgrund? Vilken skatt betalar man, och hur röstar man i riksdagsvalet och kommunalvalet?


  Folkmängd

  Det bor 101 209 personer i Södertälje kommun, varav 51 867 är män och 49 342 är kvinnor, enligt SCB:s senaste statistik.

  Ålderfördelning år 2021 (%)

  2021

  Nationell bakgrund

  Det bor 42 800 personer med svensk bakgrund och 58 409 personer med invandrarbakgrund i Södertälje kommun. Det vill säga 57.7% har en invandrarbakgrund.

  Nationell bakgrund historiskt, år för år

  Hur mycket har andelen personer med svensk respektive invandrarbakgrund varierat över åren i Södertälje kommun?

  SCB definierar invandrarbakgrund som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

  Med svensk bakgrund menas inrikes född med åtminstone en inrikes född förälder.


  Valresultat

  I riksdagsvalet 2022 röstade Södertälje kommun fram Socialdemokraterna som största parti med 28.5% av rösterna. Sverigedemokraterna blev näst största parti och fick 20.9% av rösterna. Följt av Moderaterna med 20.6%.

  Södertälje valresultat 2022 Socialdemokraterna

  28.5%

  (+1.3%)

  Södertälje valresultat 2022 Sverigedemokraterna

  20.9%

  (+3.4%)

  Södertälje valresultat 2022 Moderaterna

  20.6%

  (+0.8%)

  Riksdagsvalet

  2022

  Så här röstade Södertälje kommun i riksdagsvalet 2022

  Kommunalvalet

  2022

  Så här röstade Södertälje kommun i kommunalvalet 2022


  Skatt

  32,23%

  Plats 59 av 290

  Södertälje kommun har en skattesats på 32,23% år 2023, vilket ger den plats 59 av alla 290 kommuner rangordnade efter lägst skatt.

  Lägst skatt av alla harÖsteråker kommun

  Högst skatt av alla harDorotea kommun