Sollentuna kommun - folkmängd, invandrare, skatt och valresultat

Hur många bor i Sollentuna kommun? Hur många invånare har svensk respektive invandrarbakgrund? Vilken skatt betalar man, och hur röstar man i riksdagsvalet och kommunalvalet?


  Folkmängd

  Det bor 75 108 personer i Sollentuna kommun, varav 37 772 är män och 37 336 är kvinnor, enligt SCB:s senaste statistik.

  Ålderfördelning år 2021 (%)

  2021

  Nationell bakgrund

  Det bor 47 920 personer med svensk bakgrund och 27 188 personer med invandrarbakgrund i Sollentuna kommun. Det vill säga 36.2% har en invandrarbakgrund.

  Nationell bakgrund historiskt, år för år

  Hur mycket har andelen personer med svensk respektive invandrarbakgrund varierat över åren i Sollentuna kommun?

  SCB definierar invandrarbakgrund som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

  Med svensk bakgrund menas inrikes född med åtminstone en inrikes född förälder.


  Valresultat

  I riksdagsvalet 2022 röstade Sollentuna kommun fram Socialdemokraterna som största parti med 26.8% av rösterna. Moderaterna blev näst största parti och fick 24.9% av rösterna. Följt av Sverigedemokraterna med 12.9%.

  Sollentuna valresultat 2022 Socialdemokraterna

  26.8%

  (+5.9%)

  Sollentuna valresultat 2022 Moderaterna

  24.9%

  (-3.2%)

  Sollentuna valresultat 2022 Sverigedemokraterna

  12.9%

  (+1.7%)

  Riksdagsvalet

  2022

  Så här röstade Sollentuna kommun i riksdagsvalet 2022

  Kommunalvalet

  2022

  Så här röstade Sollentuna kommun i kommunalvalet 2022


  Skatt

  30,2%

  Plats 9 av 290

  Sollentuna kommun har en skattesats på 30,2% år 2023, vilket ger den plats 9 av alla 290 kommuner rangordnade efter lägst skatt.

  Lägst skatt av alla harÖsteråker kommun

  Högst skatt av alla harDorotea kommun