Stockholm kommun - folkmängd, invandrare, skatt och valresultat

Hur många bor i Stockholm kommun? Hur många invånare har svensk respektive invandrarbakgrund? Vilken skatt betalar man, och hur röstar man i riksdagsvalet och kommunalvalet?


  Folkmängd

  Det bor 978 770 personer i Stockholm kommun, varav 484 722 är män och 494 048 är kvinnor, enligt SCB:s senaste statistik.

  Ålderfördelning år 2021 (%)

  2021

  Nationell bakgrund

  Det bor 642 495 personer med svensk bakgrund och 336 275 personer med invandrarbakgrund i Stockholm kommun. Det vill säga 34.4% har en invandrarbakgrund.

  Nationell bakgrund historiskt, år för år

  Hur mycket har andelen personer med svensk respektive invandrarbakgrund varierat över åren i Stockholm kommun?

  SCB definierar invandrarbakgrund som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

  Med svensk bakgrund menas inrikes född med åtminstone en inrikes född förälder.


  Valresultat

  I riksdagsvalet 2022 röstade Stockholm kommun fram Socialdemokraterna som största parti med 28.1% av rösterna. Moderaterna blev näst största parti och fick 19.1% av rösterna. Följt av Vänsterpartiet med 11.7%.

  Stockholm valresultat 2022 Socialdemokraterna

  28.1%

  (+4.3%)

  Stockholm valresultat 2022 Moderaterna

  19.1%

  (-2.8%)

  Stockholm valresultat 2022 Vänsterpartiet

  11.7%

  (-1.4%)

  Riksdagsvalet

  2022

  Så här röstade Stockholm kommun i riksdagsvalet 2022

  Kommunalvalet

  2022

  Så här röstade Stockholm kommun i kommunalvalet 2022


  Skatt

  29,82%

  Plats 6 av 290

  Stockholm kommun har en skattesats på 29,82% år 2023, vilket ger den plats 6 av alla 290 kommuner rangordnade efter lägst skatt.

  Lägst skatt av alla harÖsteråker kommun

  Högst skatt av alla harDorotea kommun